Image

Tłumaczenia Przysięgłe - wszystkie języki świata

Od ponad 15 lat rozwijamy się w zakresie tłumaczenia dokumentów. Przez lata wypracowaliśmy metody i jakość naszych usług. Współpracujemy wyłącznie z profesjonalistami - tłumaczami przysięgłymi, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz nagromadzonej w ciągu kilkunastu lat wiedzy dostarczamy naszym Klientom usługi translatorskie na najwyższym poziomie. Przestrzegamy wszelkich rozporządzeń i przepisów, mających zastosowanie w branży translatorskiej.

Terminowość
Gwarantujemy dokładną, a przy tym terminową realizację usług. Każde zlecenie jest przez nas monitorowane od chwili jego przyjęcia, poprzez realizację aż do dostarczenia do Klienta.

Tłumaczenia wykonywane są na czas, a Klient jest odpowiednio wcześnie poinformowany o ich kosztach.


Poufność
Zasada bezwzględnej poufności obowiązuje wszystkie współpracujące z nami osoby. Na życzenie Klientów podpisujemy odrębne klauzule zachowania poufności. Gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów. Tłumaczenia są archiwizowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 • Co tłumaczymy?
  - Dokumenty urzędowe:
  dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zaświadczenia, akty urodzenia, świadectwa, akty zgonu itp.
  - Dokumenty prawne i finansowe:
  umowy, faktury, akty notarialne, rozliczenia podatkowe, wyroki sądów, nakazy płatnicze itp.
  - Dokumenty medyczne.
  - Dokumenty techniczne

Tłumaczymy w językach
język holenderski, język flamandzki, język niderlandzki, język angielski, język duński, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język litewski, język łotewski, język włoski, język szwedzki, język czeski, język słowacki, język rosyjski, język ukraiński, język rumuński, język norweski, język ormiański, język słoweński, język chorwacki, język macedoński, język serbski, język węgierski.

przypisy:

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia uwierzytelnionego. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Tłumacze przysięgli są osobami zaufania publicznego, uprawnionymi i specjalizującymi się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych urzędowych i oficjalnych dokumentów i instrumentów prawnych. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zostaje przez tłumacza podpisane i poświadczone jego pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia. Każdemu tłumaczeniu uwierzytelnionemu (przysięgłemu) zostaje nadany numer, pod którym jest ono zarejestrowane w księdze repertorium, prowadzonej specjalnie dla celów tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych).

Tłumacz przysięgły – przepisy

Wobec pracy tłumacza przysięgłego oraz wykonywania tłumaczeń przysięgłych zastosowanie ma szereg przepisów. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r. Ponadto tłumacze przysięgli mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Współpraca z tłumaczami przysięgłymi

Z dumą informujemy, że współpracę z nami ceni sobie wielu tłumaczy przysięgłych. Są to osoby stale podnoszące swoje kwalifikacje, poważnie traktujące prawa i obowiązki, wynikające z posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego i wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) . Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich odnośnych przepisów i rozporządzeń. Nasi tłumacze są fachowcami w swojej dziedzinie, ale nie oznacza to, że są zamknięci na współpracę i dialog z Klientami. Wszelkie sugestie i uwagi Klientów są zawsze brane pod uwagę i traktowane poważnie. Dzięki temu współpraca w zakresie wykonywania tłumaczeń przysięgłych na linii biuro – tłumacz – Klient układa się pomyślnie dla wszystkich stron.

Image +48 531-220-922
Image +48 502-415-753

Image +48 518-877-968
Image +48 513-397-135